Admin

Author's details

Date registered: 27.3.2012

Latest posts

  1. VEROHELPOTUKSIA TARJOLLA – ILMAISTA RAHAA YRITYKSEN KEHITTÄMISEEN / TARPEISIIN — 22.2.2015
  2. Koulutusvapaan ABC — 9.4.2013
  3. Työvire-mittari — 10.9.2012
  4. Uusia yhteistyökumppaneita! — 28.3.2012
  5. Pienyrityksen HR-paketti! — 28.3.2012

Author's posts listings

Feb 22

VEROHELPOTUKSIA TARJOLLA – ILMAISTA RAHAA YRITYKSEN KEHITTÄMISEEN / TARPEISIIN

Henkilöstön osaamisen kehittämisestä annettu laki astui voimaan vuoden 2014 alusta. Pari kuukautta sitten ulkopuolisella konsulttiyrityksellä teetetyn tutkimuksen mukaan jopa 75 % pk-yrityksistä ei käytä veroetuja, joka on merkittävä (koulutuskorvaus). Tämä johtuu pääosin lain monimutkaisuudesta ja lukuisista henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa huomioon otettavista asioista. Esimerkiksi 100 hengen yrityksellä verohelpotukset nousevat usein jo kymmeniin tuhansiin euroihin. Suunnitelma kannattaa …

Continue reading »

Apr 09

Koulutusvapaan ABC

Työmarkkinajärjestöt sopivat koulutusvapaasta ts. osaamisen kehittämisen toimintamallista maaliskuussa 2013. Kokosimme keskeiset tiedot koulutusvapaasta, siihen liittyvästä verovähennyksestä ja koulutussuunnitelmasta.   Yleistä koulutusvapaasta sekä verovähennyksestä Koulutusvapaalla ja siihen liittyvällä verovähennysoikeudella pyritään kannustamaan yrityksiä kouluttamaan ja kehittämään työntekijöitään. Verovähennyksen saaminen edellyttää koulutussuunnitelman laatimista. Osaamisen kehittäminen käsitetään laissa hyvin laajasti. Osaamista voidaan kehittää koulutuksella, ohjauksella , laajentamalla työtehtäviä sekä …

Continue reading »

Sep 10

Työvire-mittari

  Hyvinvoiva työntekijä työskentelee tehokkaasti ja vaikuttaa siten positiivisesti yrityksen tulokseen. Työhyvinvointiin käytetään vuosittain paljon rahaa, mutta niiden kohdennus ja vaikutus työntekijän ja tiimin työhyvinvointiin jää usein epäselväksi.   Olemme kehittäneet HR-johdon ja työterveyshuollon ammattilaisten yhteistyönä yrityksen työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn mittaamiseen Työvire-mittarin. Kysely toteutetaan sähköisesti ja vastaamiseen kuluu 5-10 minuuttia. Mittarin tulosten avulla voidaan …

Continue reading »

Mar 28

Uusia yhteistyökumppaneita!

Työvire Pro:n uusi yhteistyökumppani on Velis & Remis Oy. Velis et Remis on uusi, vuonna 2012 perustettu osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota palveluita henkilöstön osaamisen ja motivaation kehittämisessä.

Mar 28

Pienyrityksen HR-paketti!

Uutena tuotteenamme pienyrityksen HR-paketti! Useilla pienyrityksillä on haasteita mm. rekrytoinnin, osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön saralla mutta ei tarvittavaa HR-asiantuntemusta. Pienen yrityksen ei ole järkevää palkata omaa henkilöstöasiantuntijaa / päällikköä. Pienyrityksen HR-paketissa yrityksesi henkilöstöfunktio kartoitetaan ja rakenteet laitetaan kuntoon. Lisäksi saat perustietopaketin henkilöstöhallinnosta ja tarvittavan määrän (esim. 2-3 päivää kuussa) henkilöstöpäällikkömme asiantuntevaa työpanosta. Laitetaan asiat …

Continue reading »