Etusivu

Hotel in Eastbourne - www.eastbourneguide.com

TyövirePro

TyövirePro Oy on henkilöstön kehittämispalveluita tarjoava asiantuntijayritys. Olemme keskittyneet henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työhyvin-
voinnin edistämiseen, esimiesvalmennukseen sekä HR-johdon palveluihin hyödyntäen moderneimpia menetelmiä.

Henkilöstön systemaattinen osaamisen kehittämi-
sen konsepti on luotu yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa Aalto-yliopiston yritys- ja innovaatiopalveluiden rahoittaman projektin myötä.

Kehittämäämme konseptiin kuuluu osaamis- ja koulutustarvekartoituksen toteuttamisen lisäksi koulutussuunnittelu ja kehittämisohjelmien luominen. Kehitystarpeet työstetään konkreettiseksi henkilöstön kehittämissuunnitelmaksi, jossa yksilön tarkkuudella määritetään kehittymisen tavoitteet ja toteutus tulevalle kaudelle.

HR-asiantuntijasi

Työhyvinvoinnin palveluihimme kuuluvat mm. työilmapiiri- ja työhyvinvointimittaukset sekä laaja työhyvinvointikartoitus. Kartoituksessa tutkitaan ja arvioidaan työskentelyilmapiiriä ja työssä jaksamista sekä näihin vaikuttavia tekijöitä. Kartoituksessa esiin tulleiden tarpeiden pohjalta laaditaan vaikuttava työhyvinvoinnin edistämisohjelma.

Esimiesvalmennuksemme keskittyy ihmisten johtamisen, itsetuntemuksen, haastavien esimiestyön tilanteiden, rakentavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamisen sekä avoimen palautteen annon teemoille. HR-johdon palveluiden osalta taas palveluksessamme on kokeneita HR-johdon ammattilaisia, jotka voivat toimivat projektinjohtajina tai lisäresursseina projekteissanne.

Asiakkaat

Olemme toteuttaneet lukuisia laajoja henkilöstön ja työhyvinvoinnin sekä henkilöstövoimavarojen johtamisen hankkeita suomalaisille keskisuurille ja suurille yrityksille. Työntekijämäärät 100 – 1500 työntekijää.