Palvelumme

Henkilöstön osaamisen systemaattinen kehittäminenOlli Hartikainen

Henkilöstön osaamisen systemaattisen kehittämisen konsepti on luotu yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa Aalto-yliopiston yritys- ja innovaatiopalveluiden rahoittaman projektin myötä.

Konseptiimme kuuluu, että osaamis- ja koulutustarve
kartoituksessa esiin tulleet kehitystarpeet työstetään konkreettiseksi henkilöstön kehittämissuunnitelmaksi, jossa henkilön, tavoitteen, toteutustavan ja aikataulun tarkkuudella määritetään henkilöstön kehittämisen tavoitteet ja toteutus esimerkiksi seuraavalle vuodelle.

Viemme henkilöstönne kehittämisen uudelle tasolle. ( Lue lisää )

Työhyvinvoinnin edistäminen

Työhyvinvoinnin parantamiseen sijoitettu panostus tuottaa itsensä usein moninkertaisesti takaisin. Palveluihimme kuuluvat mm. työilmapiiri- ja työhyvinvointimittaukset sekä laaja työhyvinvointikartoitus. Kartoituksessa arvioidaan työskentelyilmapiiriä, työssä jaksamista sekä näihin vaikuttavia tekijöitä.

Kartoituksessa esiin tulleiden tarpeiden pohjalta laaditaan vaikuttava työhyvinvoinnin edistämisohjelma. Ohjelma voi sisältää rakenteellisia suosituksia työhyvinvoinnin organisointiin liittyen sekä välittömästi työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. ( Lue lisää )

Esimiesvalmennus

Esimiesvalmennuksemme keskittyy ihmisten johtamisen, haastavien esimiestyön tilanteiden ja rakentavan vuorovaikutuksen teemoille. Esimiesvalmentajillamme on pitkä kokemus johto- tai asiantuntijatehtävistä mm. puolustusvoimista, kansainvälisistä suuryrityksistä tai terveydenhuollon alalta. ( Lue lisää )

HR-palvelut

Tarjoamme HR-konsultaatiota sekä HR-johdon lisäresurssia. Palveluksessamme on kokeneita HR-johdon ammattilaisia, jotka tarvittaessa toimivat projektinjohtajina tai lisäresursseina kehitysprojekteissa. ( Lue lisää )

 

TyövirePro – kaikki henkilöstön palvelut

Esimiestyön kehittäminen

Esimiehet ovat hyvin keskeisessä roolissa koko organisaation toiminnan tuloksellisuuden ja sekä työntekijöiden motivaation ja työskentelykulttuurin kannalta. Esimiestyö vaikuttaa koko organisaation toimintaan. Keskeisimmät vaikutukset näkyvät tuloksen lisäksi työilmapiirissä ja työhyvinvoinnissa, osaamisen kehittämisessä sekä yleisessä asennoitumisessa työhön ja haasteisiin. Kehittämällä esimiesten valmiuksia, vaikutat koko organisaation toimintaan. Esimiestyömme kehittämisen tavoitteena on kasvattaa esimiehen itsetuntemusta omista vahvuuksista ja kehittymistarpeistaan sekä …

View page »

Henkilöstön systemaattinen kehittäminen

Henkilöstöosaaminen on strateginen kilpailuetutekijä. Tuloksellinen osaamisen kehittäminen perustuu kahteen asiaan – yrityksen nykyisiin tai tuleviin osaamistarpeisiin ja toisaalta työntekijän motivaatioon kehittyä. Me yhdistämme nämä tekijät – kehitämme osaamista systemaattisesti, tavoite- ja ratkaisuhakuisesti hyödyntäen uusinta teknologiaa ja pilvipalveluita. Osaamisen kehittämisen konseptissamme hyödynnetään parhaita yritysmaailman ja julkishallinnon käytänteitä sekä tuoreinta tutkimustietoa. Usein osaamisen kehittäminen jää työnantajan näkökulmasta …

View page »

HR-palvelut

Tuemme yrityksesi HR-funktiota tarvittavassa laajuudessa. Suuryrityksille ja PK-yrityksille tarjoamme HR-lisäresurssiksi kokenutta, akateemisesti koulutettua HR-johtajaa projektin ajaksi tai puitesopimuksen pohjalta esimerkiksi pariksi päiväksi kuussa. Pienyrityksille tarjoamme edullisesti pienyrityksen HR-paketin, jossa yhdessä kanssasi laitamme yrityksesi HR-asiat kuntoon ja saat jatkossa tarvittavan määrän HR-konsultaatiota kuukaudessa. Palvelumallillamme myös ne yritykset, jotka tarvitsevat HR-johdon resurssia mutta uuden henkilön palkkaaminen ei …

View page »

Työhyvinvoinnin edistäminen

Työhyvinvointia voidaan mitata ja sen edistämiseen voidaan kohdentaa vaikuttavia toimenpiteitä jo melko pienillä resursseilla. Tuoreimmat tutkimukset antavat vahvaa tietoa siitä, että suomalaisyritysten kannattaisi panostaa nykyistäkin enemmän henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen. Meillä on tuoda tuoreita ajatuksia ja parhaita käytänteitä organisaationne työhyvinvoinnin edistämiseen. Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu monesta osatekijästä. Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ …

View page »