↑ Return to Palvelumme

Esimiestyön kehittäminen

Esimiehet ovat hyvin keskeisessä roolissa koko organisaation toiminnan tuloksellisuuden ja sekä työntekijöiden motivaation ja työskentelykulttuurin kannalta. Esimiestyö vaikuttaa koko organisaation toimintaan. Keskeisimmät vaikutukset näkyvät tuloksen lisäksi työilmapiirissä ja työhyvinvoinnissa, osaamisen kehittämisessä sekä yleisessä asennoitumisessa työhön ja haasteisiin. Kehittämällä esimiesten valmiuksia, vaikutat koko organisaation toimintaan.

Esimiestyömme kehittämisen tavoitteena on kasvattaa esimiehen itsetuntemusta omista vahvuuksista ja kehittymistarpeistaan sekä ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta alaisiin ja työyhteisöön. Pyrimme myös luomaan valmiuksia haastavien esimiestyön ja ihmisten johtamisen tilanteiden hallintaan sekä rakentavaan vuorovaikutukseen.

Tuloksellinen esimiestyö lähtee alaisten kunnioituksesta, rakentavasta vuorovaikutuksesta, ihmisten yksilöllisestä johtamisesta sekä oikeanlaisesta lojaaliudesta työnantajaa kohtaan. Avoimen palautekulttuurin, ihmisläheisyyden ja turvallisuuden ilmapiiri luo perusteet töissä viihtymiseen ja siihen, että ihmiset antavat parhaansa – ja haluavat kehittää itseään ja työyhteisöään.

Rakennamme esimiestyön kehittämisohjelman aina yksilöidysti organisaation tarpeiden kartoituksen pohjalta.