↑ Return to Palvelumme

Henkilöstön systemaattinen kehittäminen

Henkilöstöosaaminen on strateginen kilpailuetutekijä. Tuloksellinen osaamisen kehittäminen perustuu kahteen asiaan – yrityksen nykyisiin tai tuleviin osaamistarpeisiin ja toisaalta työntekijän motivaatioon kehittyä. Me yhdistämme nämä tekijät – kehitämme osaamista systemaattisesti, tavoite- ja ratkaisuhakuisesti hyödyntäen uusinta teknologiaa ja pilvipalveluita. Osaamisen kehittämisen konseptissamme hyödynnetään parhaita yritysmaailman ja julkishallinnon käytänteitä sekä tuoreinta tutkimustietoa.

Usein osaamisen kehittäminen jää työnantajan näkökulmasta puoliväliin – kehityskeskusteluita käydään ja osaamistarpeita tunnistetaan, tunnistettuja tarpeita ei viedä koulutussuunnittelun asteelle ja konkretiaan asti. Me viemme. Konseptiimme kuuluu se, ettemme ainoastaan kuvaa osaamis- ja koulutustarpeita vaan etsimme ja suunnittelemme tarpeita vastaavat koulutukset ja sisäiset kehittämisohjelmat organisaatio- ja yksilötasolle asti.

Systemaattisen osaamisen kehittämisen kannalta keskeinen tekijä on aiemman täydennyskoulutuksen, kuvatun osaamisen ja osaamisvajeiden sekä suunnittellun koulutuksen dokumentointi. PK-yrityksillä ei välttämättä ole dokumentaatiota tukevaa HR-järjestelmää. Osana projektia kuvaamme ja dokumentoimme asiakkaan haluamalla tavalla, esimerkiksi kehittämämme osaamisportaalin avulla.

Osaamisen systemaattinen kehittäminen
Tutustu palvelukuvaukseen (PDF)

Mentorointi
Tutustu palvelukuvaukseen (PDF)