«

»

Sep 10

Työvire-mittari

 

Hyvinvoiva työntekijä työskentelee tehokkaasti ja vaikuttaa siten positiivisesti yrityksen tulokseen. Työhyvinvointiin käytetään vuosittain paljon rahaa, mutta niiden kohdennus ja vaikutus työntekijän ja tiimin työhyvinvointiin jää usein epäselväksi.

 

Olemme kehittäneet HR-johdon ja työterveyshuollon ammattilaisten yhteistyönä yrityksen työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn mittaamiseen Työvire-mittarin. Kysely toteutetaan sähköisesti ja vastaamiseen kuluu 5-10 minuuttia. Mittarin tulosten avulla voidaan huomioida paremmin yksittäisen työntekijän ja tiimin toiveet ja tarpeet sekä suunnitella kohdennettua tyhy-toimintaa (työhyvinvointia edistävää toimintaa).

 

Mittarin avulla yrityksen on mahdollista kohdentaa työhyvinvointiin käytettävät resurssit yksilötasolla sekä yritystasolla aiempaa paremmin tarpeiden mukaisesti. Yritys saa myös tärkeää tietoa tiimien ja osastojen työhyvinvoinnista ja suositukset tyhy-resurssien käyttöön.

 

Jokainen työntekijä saa myös vastaustensa perusteella henkilökohtaisen koosteen ja suosituksen, jossa vastauksia verrataan virallisiin liikunta- ja terveyssuosituksiin.