«

Feb 22

VEROHELPOTUKSIA TARJOLLA – ILMAISTA RAHAA YRITYKSEN KEHITTÄMISEEN / TARPEISIIN

Henkilöstön osaamisen kehittämisestä annettu laki astui voimaan vuoden 2014 alusta. Pari kuukautta sitten ulkopuolisella konsulttiyrityksellä teetetyn tutkimuksen mukaan jopa 75 % pk-yrityksistä ei käytä veroetuja, joka on merkittävä (koulutuskorvaus). Tämä johtuu pääosin lain monimutkaisuudesta ja lukuisista henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa huomioon otettavista asioista.

Esimerkiksi 100 hengen yrityksellä verohelpotukset nousevat usein jo kymmeniin tuhansiin euroihin. Suunnitelma kannattaa laatia jo 15 yrityksen työntekijämäärällä ja korvaukset kasvavat lineaarisesti työntekijämäärän, keskipalkan ja toteutuneiden koulutusten pohjalta. Myös yhtiön sisäinen koulutus oikeuttaa korvaukseen.
HR-ammattilaiseltakin kesti syventyä lakiin ja sen soveltamiseen yli 2 viikkoa ja vaati puhelun sekä johtavalle verottajalle, TEM hallitusneuvokselle sekä VM hallitusneuvokselle, joten ei ole ihme, ettei pk-yritykset ole asiaan ehtineet paneutua. Kun asiaan on syvällisesti perehtynyt, lain mukaiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on laadittavissa nopeasti noin 2 viikon sisään toimeksiannosta.

Otollisin aika koulutussuunnitelmien laatimiseen on alkuvuosi (02-04), koska suunnitelma ja veroedut astuvat voimaan vasta allekirjoittamisen jälkeen. Nyt kannattaa toimia nopeasti, koska jos haluat hyödyntää tämän vuoden edut on järkevää työstöaikaa jäljellä enää kohtuullisesti. TyövirePro Oy on laatinut henkilöstö- ja koulutus-suunnitelmia useille eri kokoisille (20 – 1500 työntekijää) useille eri toimialoille – niin kasvavat kuin supistuvat toimialat (mm. media-ala, autoala, varaosateollisuus, rakennusteollisuus sekä yleishyödylliset yhteisöt kuten Kirkon Ulkomaanapu). Kokemukset ovat olleet positiivisia.

TyövirePro Oy:n toimintatavan periaatteena on ”avaimet käteen” toimitus, joka edellyttää yhtiöltä mahdollisimman vähän käytettävää aikaa. Suunnitelma laaditaan haastattelemalla yrityksen johtoa, esimiehiä sekä tarvittaessa tehden henkilöstölle sähköisen osaamis- ja koulutustarvekartoitus. Minimissään se voidaan toteuttaa TJ:n haastattelulla ja siitä saatavilla perusteilla.

Hinnoittelun osalta periaatteena on, että projekti maksaa lähtökohtaisesti noin 20 % yrityksen vuoden lopussa saamista veroeduista eli projektin hyötyjen – osaamisen kehittämisen – lisäksi siis noin 80 % saatavista veroeduista jää yrityksen toiminnan kehittämiseen tai muuhun käyttöön.

Yhteystiedot suunnitelman laatimiseksi / lisätietoja aiheesta antaa: Toimitusjohtaja Olli Hartikainen, TyövirePro Oy: olli.hartikainen@tyovirepro.fi / 045 8989 435. Ensitapaaminen on ilmainen, eikä sido projektin käynnistämiseen.